Råstofgrave

Råstofgrave

Kurveplaner og volumen-beregninger baseres på luftfotografier optaget med drone

3D-modelen skabes ud fra dronefotos og efterfølgende dannes kurveplanet.


På grundlag af højdekurver og aftaler med kunden afgrænses lagerbunkerne.

Nærbillede af ovenstående

Udarbejdelse af retableringsplan